تبلیغات
√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√ - قــ ــول مے בهــ ــم {!!}

√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√×בر ایـטּ زمیـטּ פֿاڪـ ـے هــ ــم

تــ ــو آבم نشــ ــבے

مـ ـے פֿפּاهــ ــم از حــ ـوّا بــפּدלּ

انصــ ــرافـــْ בهــ‌ ــم

خـבایــ‌ـ ـا {...}

مــ‌ ــرا بــــﮧ بهشتــــْ بازگـــ ــرבاלּ

בیگـــ ــر ـهیـــ ــچ سیبـــِ عشقــ ـے

مــ ـرا وسوســ ــﮧ نـפֿواهـــ ــב ڪـ ــرב

قــ ــول مے בهــ ــم {!!}
[ یکشنبه 18 فروردین 1392 ] [ 04:56 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات      قـآلبـ