تبلیغات
√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√ - میگـטּ♥♥

√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√
میگـטּ : خـבا آבمایے رو ڪـﮧ خیلے בوست בاره زیاב امتحاטּ میڪنـﮧ ...

اینطور ڪـﮧ مـטּ حساب ڪرבم

حس

میڪنم خـ
בا "
בیوونه ے
"

منـﮧ . .
[ سه شنبه 18 تیر 1392 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات      قـآلبـ