تبلیغات
√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√ - بــاراטּ اωـــیــבے

√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√פــــتـــے اگــــر " פֿـــــבا " فــرωــتـــב…

بــاراטּ اωـــیــבے , بـــراے تــطـهـیـــرتـــــ
 

بــرفـــــ و پـــاکــے , بــــراے تــشـبــیـهتــــ
 

مـפـــمــב و عـیـــωــے , بــــراے تــظــمــیـنـتــــ
 

یــا ڪہ شـیــطـــاטּ را , بـــراے تـقـصـیـــرتــــ
 

دیـــگـــر تـمــاґ شــــב 


פֿـــــرابـــــ شــــב تــصـویـــرتــــ
[ یکشنبه 15 بهمن 1391 ] [ 06:25 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات      قـآلبـ