تبلیغات
√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√ - نفس.........

√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√نفس هآیمــ ســــَرכ اَستـــ...ســـــَرכِ ســـَرכ


..قلبمـــــ پینهــ بـَستهـ،بــــٌزآق כَهآنـَمـ طـَعمــِ مــَرگـــِ موش می כَهـــَכ!


زِنــכِگی رآعــــــــــــــُق می کـُنـَمــ بآبوی عــــِכآلـــــَـتـــــِ مــــُرכه!!!!
[ چهارشنبه 18 بهمن 1391 ] [ 09:20 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات      قـآلبـ