تبلیغات
√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√ - می گویند

√ ☠ تــ ــابــ ــوتــــ عــ ـشــ ــق ☠√
مــــے گــُــویـَـنــد ســـــآدِه ام،،


مـــے گـُــویــَـنـــد تــُــومَــــرا بآ


یــِک جُمـــــلـــﮧ


یـِــک لَبـــــخـنـــد،،،


بـِـــﮧ بــازےمیـــــگیــــرے ... ... ...


مــــــے گـُــــوینــــد تـَــرفنــد هـــآیت، شِـــیطنـــتهــــآیت


و دروغ هآیـــت را نمــــے فَهمَــــم ... !!


مــــــے گویند ســــآده ام


اما تــــُـوایــטּرا باوَر نَکـُـטּ


مـــَـــــטּ فـــــقــــــط دوســـتـــَــت دارم،


هَمیـــــــــטּ!!!!


و آنــــها ایــــטּ را نِمـــــــے فـَـــهمنــــد..
[ دوشنبه 23 بهمن 1391 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ عـآطـــ ــــفـــ♥ــه .......... ] نظرات      قـآلبـ